Ans Wortels vertaling (soort van)

Ans Wortel - mij soort van vertaling van Bob Dylan's 'Masters of war'

het is niet eerlijk
van 'ze' te spreken,
de fouten van 'ze'
zijn ónze fouten...

de aarde...

jij en ik...

dít is ons huis...

de brokstukken van vroegere dagen...

ik zie ze komen en gaan,
ieder deel heeft z'n soldaten,
denken doe ik
allang niet meer...


Overgenomen uit de bundel voor ons, de reizende vlezen rots (De Bezige Bij, 1971)

Geen opmerkingen: