vergadering der voorbereidingen

"Welkom bij deze ingelaste vergadering. Ik wil graag nog even de puntjes op de i zetten. Het is immers inmiddels al zo half maart, dat betekent dat we nog maar een week of acht, negen hebben voor het zover is."

"Het is nog ruim tien weken, Dick."

"Pardon?"

"Sorry Dick. Ik bedoel natuurlijk: het is nog ruim tien weken, meneer de voorzitter."

"Goed, zoals ik zeg. Nog een week of tien. De tijd begint te dringen, voor je het weet is het 24 mei en dan moet alles tot in de puntjes perfect zijn. Henk, als ik me niet vergis hebben we tijdens de vorige vergadering afgehamerd dat jij de man van de ballonnen en slingers bent. Hoe staat het daarmee?"

"Meneer de voorzitter. Allereerst wil ik u nogmaals danken voor het vertrouwen dat u in mij gesteld hebt door mijn nederige ik aan te stellen als hoofd versiering. Dat gezegd hebbende..."

"Meneer de voorzitter, kunnen we misschien iets meer haast maken. Ik heb wel een babysitter thuis zitten die ik per uur betaal."

"Dit soort onderbrekingen gaan zeker niet helpen bij de voortgang van de vergadering, Bert. Daarnaast hebben we reeds vast kunnen stellen dat het uiterst noodzakelijk is dat de puntjes op de i gezet worden aangezien we nog slechts acht, negen..."

"Ruim tien..."

"zo'n tien weken te gaan hebben voor de grote dag daar is. Ik geef graag het woord terug aan onze hoofd versiercommissie, Henk. "

"Dank, meneer de voorzitter. Zoals ik reeds wilde zeggen voor ik onderbroken werd, meneer de voorzitter, is de versiercommissie druk doende om alles aangaande versiering tot in de puntjes te regelen. De ballonnen zijn reeds in grote aantallen - ik heb het over 2500 stuks in een assorti aan kleuren - besteld bij de firma Blaas er eens in te Schiedam. De verwachte leverdatum is begin april zodat wij afdoende tijd hebben in de aanloop naar de festiviteiten een en ander op te blazen. De levering van de slingers is echter een geheel ander verhaal. Deze hoopten wij te betrekken bij de firma Hangt leuk te Muidenberg, ware het niet dat deze firma weigert om ons enigszins tegemoet te komen aangaande de prijs gezien de grote hoeveelheid slingers die wij bij deze firma hopen te betrekken. Dit is voor ons reden geweest om afgelopen donderdag de knoop door te hakken en niet verder in zee te gaan met de firma Hangt leuk te Muidenberg aangaande de aanschaf der slingers, maar eens verder te kijken dan onze neus lang is. Roderick belast met de zware taak van het vinden van een nieuwe partner aangaande aanschaf der slingers kwam al vrij snel met drie namen van bedrijven die als substituut kunnen fungeren voor de firma Hangt leuk te Muidenberg aangaande de aanschaf der slingers. Het gaat hier om de firma's..."

"Meneer de voorzitter. Kunnen we niet iets meer tempo maken gezien de tijd. Ik betaal wel €7,50 per uur aan de babysitter en we moeten het ook nog hebben over de taart."

"Als ik mag interum.. um... onderbreken, meneer de voorzitter. Vergeet de muziek niet. We moeten het ook nog over de muziek hebben. De muziekcommissie heeft immers veel tijd en moeite gestoken in haar taak en wil hier graag iets over vertellen."

"Als voorzitter stel ik voor dat wij Henk zijn verhaal over de slingers laten afronden om vervolgens kort te spreken over taart en muziek. Iemand bezwaar?"

"Ik wil graag bezwaar maken, meneer de voorzitter. Niet tegen de volgorde, maar tegen uw gebruik van het woord kort."

"Pardon?"

"Nou, u zegt om na Henk 'kort te spreken over taart en muziek'. Ik heb bezwaar tegen het feit dat de versiercommissie uitgebreid aan het woord komt waardoor de taart- en muziekcommissies het kort moeten houden zodat de kosten van Berts babysitter niet te ver oplopen. Kortom: waarom krijgt afdeling versier meer tijd dan de afdelingen taart en muziek?"

"U heeft mij verkeerd begrepen. Ik verwoord opnieuw: Als voorzitter stel ik voor dat wij Henk zijn verhaal over de slinger laten afronden om vervolgens te spreken, zo lang als noodzakelijk, over taart en muziek. iemand bezwaar?"

"..."

"Goed, niemand heeft bezwaar begrijp ik, dan geef ik het woord graag weer aan Henk van afdeling versier."

"Dank u wel, meneer de voorzitter... Waar was ik gebleven..."

"Slingers, andere bedrijven."

"Juist, dank u. Roderick heeft drie bedrijven weten te strikken om met ons aan de onderhandelingstafel te komen praten over de aanschaf van de slingers aangaande de festiviteiten de dato 24 mei aanstaande. Het gaat hierbij om de firma's Fleurig & kleurig uit Hilversum, Kijk 'm hangen uit Berkel en Rodenrijs en De Slingeraap uit Almelo. Na uitvoerig intern overleg hebben wij als slingercommissie besloten in zee te gaan met de firma De Slingeraap uit Almelo aangaande de aanschaf van vijftienhonderd meter slinger in een gepast kleurenassorti tegen een prijs van vijftig cent per strekkende meter exclusief BTW. De Slingeraap zal uiterlijk in week twee van april de aangekochte slingers leveren."

"En dit staat ook zwart op wit?"

"Ja zeker, meneer de voorzitter. We hebben inmiddels een getekend contract met De Slingeraap uit Almelo aangaande de levering in de tweede week van april van vijftienhonderd meter slinger in een rijke schakering aan kleuren. Meneer de Voorzitter."

"Dankjewel Henk. Zijn er vragen aan de versiercommissie?"

"..."

"Niemand? Dan geef ik graag het woord aan Peter van de taartcommissie."

"Meneer de voorzitter."

"Ja, Peter?"

"Binnen de taartcommissie hebben we afgesproken dat Gerrit het woord gaat doen."

"Dan is dan niet goed aan mij, als voorzitter, doorgegeven."

"Mijn excuses, meneer de voorzitter."

"Akkoord. Dan geef ik nu graag het woord aan Gerrit van de taartcommissie."

"Dank, meneer de voorzitter. Uhm. Ik kan kort zijn. Jan was binnen onze commissie belast met het contact zoeken met verschillende banketbakkers in de regio voor het opvragen van offertes. Echter, Jan is momenteel - zoals jullie allemaal weten - niet in zijn beste doen door de toestanden met zijn cavia waardoor hij nog niet is toegekomen aan het opvragen van offertes. Graag komen wij als commissie taart tijdens een volgende vergadering terug op de offertes zodat Jan de tijd heeft om alsnog..."

"Meneer de voorzitter, ik zou graag een motie van wantrouwen jegens de commissie taart in willen dienen."

"Is dat nou niet een beetje overdreven wat Thomas hier oppert, meneer de voorzitter, we weten allemaal van de toestand waarin Jan op dit moment verkeert. Kunnen we daar niet een beetje rekening mee houden?"

"Hoezeer ik ook sympathie voel voor Jan gezien de gebeurtenissen met zijn cavia, kan ik als voorzitter een ingediende motie van wantrouwen jegens de commissie taart niet zomaar terzijde schuiven. Graag verneem ik doormiddel van handopsteking of er leden zijn die de motie van Thomas steunen. Wie achter de ingediende motie van wantrouwen jegens de commissie taart staat verzoek ik zijn hand op te steken."

"Of haar hand...."

"Of haar hand, excuses Ans. Zijn of haar hand op te steken. Tegen, ik bedoel achter de motie van wantrouwen van Thomas jegens commissie taart.... Het lijkt er op dat je alleen staat Thomas. Hierbij is de motie van wantrouwen jegens de commissie taart verworpen. Ik geef graag wederom het woord aan Gerrit namens de commissie taart."

"Mijn verhaal was eigenlijk al klaar, meneer de voorzitter."

"Juist. Kunnen wij er van op aan dat tijdens een volgende vergadering de commissie taart met meer concrete voorstellen gaat komen?"

"We gaan ons best doen, meneer de voorzitter."

"Goed. Dan zijn wij klaar en kunnen we naar de rondvraag."

"De commissie muziek moet nog."

"Juist, excuses. De commissie muziek. Uhmmm. Ans?"

"Dank u wel, meneer de voorzitter. Juist. De commissie muziek is in de afgelopen periode enkele malen bij elkaar geweest wat heeft geresulteerd in een advertentie in De Regiobode van afgelopen week. Deze advertentie heeft een tiental reacties opgeleverd van lokaal talent dat ambieert om tijdens de aanstaande festiviteiten een of meerdere nummers van het feestvarken ten gehore te brengen. In de komende week zullen al deze talenten hun kunnen aan de commissie laten horen waarna een selectie zal plaatsvinden en afspraken gemaakt kunnen worden met deze talenten."

"Dat klinkt goed, Ans. Veelbelovend. Ik hoor dat de muziekcommissie zijn werk heeft gedaan."

"Dank u wel, meneer de voorzitter."

"Goed. Dan wil ik graag overgaan naar de rondvraag. Zijn er vragen voor de rondvraag?"

"..."

"Niemand? Dan heb ik zelf nog een vraag: wat gaan we doen met de uitnodigingen? Ik snap dat daar even over nagedacht moet worden. Ik stel voor dat we dit punt agenderen voor de volgende vergadering. Dat is... ah, hier staat het, aanstaande dinsdag, zelf de plek, zelfde tijd."

"Iemand anders nog?"

"...."

"Nee? Dan sluit ik hierbij de vergadering en kan Bert naar huis om zijn babysitter naar huis te sturen."

Geen opmerkingen: